hạt giống hoa


Shop hạt giống hoa - Hoa Đẹp Dễ Trồng có cung cấp một số loại cây giống cây con sau đây. Cây giống KHỎE MẠNH ít phân thuốc -> về trồng dễ và phát triển nhanh. Cây giống từ 3 tháng tuổi đến 1-2 năm tuổi, cây giống từ hạt ươm mầm hoặc cây giống chiết cành, giâm cành. BẢO HÀNH CÂY GIỐNG TÙY LOẠI